Kỹ thuật cắt cầu & di chuyển lên lưới bỏ nhỏ
Kỹ thuật ve trái (backhand)
 

Kỹ thuật cắt cầu trong đánh đơn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *